cropped-teknikkvinnor_instagram

Teknikkvinnor

Teknikkvinnor är en facebookgrupp som sammanför alla som på ett eller annat sätt har koppling till teknik. Gruppens medlemmar jobbar med teknik och/eller på ett teknikföretag, pluggar teknik, eller vill göra det.

Du som identifierar dig som kvinna eller icke-binär är välkommen i gruppen. Det viktigaste är att du, som individ, känner dig bekväm, vill tillhöra gruppen och bidrar med något positivt.

Teknikkvinnor drivs av Maria Paavola och Maria Norberg . Syfte med gruppen är dels att stärka kvinnor: att få oss att känna gemenskap och tro på oss själva, och att förstå att vi inte är ensamma – igenkänning är en viktig parameter. Vi coachar och peppar varandra till stordåd! Vår vision är att vi hjälper varandra framåt i våra respektive karriärer, och att Teknikkvinnor är en källa till pepp och glädje!

Teknikkvinnor vill också påverka externt: företag, organisationer och samhället – ja egentligen hela ekosystemet – och ser en stor kraft i att vi är så många. Tillsammans gör vi skillnad, och vi lyfter mer än gärna fram goda exempel på företag och individer som är förebilder. Teknikkvinnor är branschoberoende och här finns förstås många ingenjörer och studenter men även lärare, personalvetare och ekonomer, för att nämna några. Vi välkomnar en bredd av bakgrunder och yrken, och vi uppmanar dig att verkligen använda gruppen: nätverka, knyt kontakter, dela med dig av din kunskap, lyft fram idéer.